info@auto-tehnika.co.rs | 021/ 512 343

Bonus Malus sistem

Tehnički pregled i registracija vozila - sve na jednom mestu!

Počela je primena bonus – malus sistema prilikom obaveznog osiguranja motornih vozila.

Ukoliko u prethodnom periodu niste imali štete nanete trećim licima, osiguravajuća kuća će vam u prvoj godini odobriti bonus od 5%, do maksimalnih 15 % u naredne dve godine.
Ukoliko ste naneli štetu trećim licima i po vašoj poslisi je isplaćena ta šteta, biće vam zaračunat malus u iznosu od 50% premije osiguranja do maksimalnih 150%.

Svaka šteta nosi povećanje premije od po 50% tako da u toku jedne godine malus može dostići i maksimalni iznos ukoliko ste imali tri štetna dogadjaja.

PREMIJSKI STEPENI KOEFICIJENT PREMIJ. STEPENA OBJAŠNJENJE
1 0,85 Maks. iznos bonusa u iznosu od 15%
2 0,9 Popust na osnov. cenu polise od 10%
3 0,95 Popust na osnov. cenu polise od 5%
4 1 Osn. cena pol. bez Bonusa ili Malusa
5 1,15 Uvećanje premije zbog štete
6 1,3 Uvećanje premije zbog štete
7 1,5 Uvećanje premije zbog štete
8 1,7 Uvećanje premije zbog štete
9 1,9 Uvećanje premije zbog štete
10 2,1 Uvećanje premije zbog štete
11 2,3 Uvećanje premije zbog štete
12 2,5 Uvećanje premije zbog štete

U slučaju da je u prethodnom periodu bilo prijavljenih šteta , za svaku prijavljenu štetu osiguranik se pomera za tri premijska stepena od premijskog stepena na prethodnoj polisi, a najviše do dvanestog premijskog stepena.