/ BONUS MALUS SISTEM

Šta to uopšte znači?

BONUS

Ukoliko u prethodnom periodu niste imali štete nanete trećim licima, osiguravajuća kuća će vam u prvoj godini odobriti bonus tj. POPUST od 5%, do maksimalnih 15% u naredne dve godine.

MALUS

Ukoliko ste naneli štetu trećim licima i po vašoj polisi je isplaćena ta šteta, biće vam zaračunat malus u iznosu od 35% premije osiguranja do maksimalnih 150% zavisno od vašeg prethodnog statusa

okvir-1
bonus-malus
BONUS MALUS SISTEM

Tabela Bonus Malus sistema

PREMIJSKI STEPENI KOEFICIJENT PREMIJ. STEPENA OBJAŠNJENJE
1 0,85 Maks. iznos bonusa u iznosu od 15%
2 0,9 Popust na osnov. cenu polise od 10%
3 0,95 Popust na osnov. cenu polise od 5%
4 1 Osn. cena pol. bez Bonusa ili Malusa
5 1,15 Uvećanje premije zbog štete
6 1,3 Uvećanje premije zbog štete
7 1,5 Uvećanje premije zbog štete
8 1,7 Uvećanje premije zbog štete
9 1,9 Uvećanje premije zbog štete
10 2,1 Uvećanje premije zbog štete
11 2,3 Uvećanje premije zbog štete
12 2,5 Uvećanje premije zbog štete
okvir-levi
bonus-malus-2

PRIJAVLJENE ŠTETE

U slučaju da je u prethodnom periodu bilo prijavljenih šteta, za svaku prijavljenu štetu osiguranik se pomera za tri premijska stepena od premijskog stepena na prethodnoj polisi, a najviše do dvanestog premijskog stepena.

SAVET

Ukoliko ste vi krivi za saobraćjnu nezgodu u kojoj nema povredjenih lica i u kojoj je šteta manja od 100 eura razmislite o tome da sami snosite tu štetu kako pri narednoj registraciji ne bi platili uvećanu premiju osiguranja.