info@auto-tehnika.co.rs | 021/ 512 343

Cenovnik osiguranja vozila

Tehnički pregled i registracija vozila - sve na jednom mestu!

Cenovnik osiguranja za putnička vozila – premijska grupa 1

SNAGA MOTORA U kW CENA PREMIJE OSIGURANJA
do 22 kW 6.567,00
od 22,1 do 33 kW 7.846,00
od 33,1 do 44 kW 9.134,00
od 44,1 do 55 kW 10.422,00
od 55,1 do 66 kW 11.701,00
od 66,1 do 84 kW 13.418,00
od 84,1 do 110 kW 15.984,00
preko 110 kW 18.981,00

U tabeli su cene sa uračunatim bonusom od 15%, to treba uzeti u obzir, a objašnjenje potražiti u delu osiguranje..»

Cenovnik osiguranja za teretna vozila – premijska grupa 2

NOSIVOST U TONAMA CENA PREMIJE OSIGURANJA
do 0,5 t 15.743,00
od 0,5 do 1 t 17.451,00
od 1 do 2 t 27.356,00
od 2 do 3 t 29.969,00
od 3 do 5 t 33.881,00
od 5 do 7 t 39.103,00
od 7 do 10 t 58.681,00
od 10 do 15 t 67.558,00
preko 15 t 78.647,00

U tabeli su cene bez obračunatog bonusa odnosno malusa i to treba uzeti u obzir, a objašnjenje potražiti u delu osiguranje..»

Cenovnik osiguranja za motocikle – premijska grupa 6

ZAPREMINA MOTORA u ccm CENA PREMIJE OSIGURANJA
do 50 ccm 1.353,00
50-100 ccm 2.246,00
100-175 ccm 3.374,00
175-250 ccm 4.728,00
250-500 ccm 7.662,00
500-750 ccm 12.175,00
preko 750 ccm 16.688,00

U tabeli su cene bez obračunatog bonusa odnosno malusa i to treba uzeti u obzir, a objašnjenje potražiti u delu osiguranje..»