info@auto-tehnika.co.rs | 021/ 512 343

Cenovnik tehničkog pregleda

Tehnički pregled i registracija vozila - sve na jednom mestu!

CENOVNIK USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA
Tehnički pregled vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t 4.500,00
Tehnički pregled motocikla i mopeda 2.500,00
Utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila 2.500,00
Vanredni tehnički pregled vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t 2.500,00
Kontrolni tehnički pregled vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t 2.500,00
Tehnički pregled priključnog vozila NDM do 0,75 t 2.500,00
Cene su sa uračunatim PDV-om

CENE SU SA URAČUNATIM PDV-om

Ponovni tehnički pregled se ne naplaćuje u roku od 3 dana.
Šestomesečni tehnički pregled se naplaćuje po ceni redovnog godišnjeg tehničkog pregleda.