info@auto-tehnika.co.rs | 021/ 512 343

Postupanje u slučaju nezgode

Tehnički pregled i registracija vozila - sve na jednom mestu!

Prijavite nezgodu MUP-u i sačekajte dolazak službenog lica koje vrši uviđaj Iznesite sve okolnosti licu koje vrši uviđaj kako bi one mogle biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja odgovornosti za nastali udes

Razmenite podatke o imenu i prezimenu, adresi, broju telefona, registarskom broju, osiguravajućoj kući, broju polise i trajanju osiguranja sa drugim učesnicima u saobraćajnoj nezgodi

Ukoliko ima očevidaca obezbedite i njihove podatke radi eventualnog pozivanja

Obratite se osiguravajućem društvu radi procene štete i određivanja postupka nadoknade štete.

U slučaju manjih šteta u kojima nema povređenih, naša preporuka je da se na licu mesta dogovorite o naknadi štete bez aktiviranja polise osiguranja.

JOŠ PAR SAVETA U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE U INOSTRANSTVU

Ako vas je u stranoj zemlji udario državljanin te zemlje, obraćate se osiguravajućoj kući kod koje je on osiguran, a ako vas je udario državljanin druge zemlje (npr.turista isto kao i vi), obraćate se Birou zelene karte zemlje, u kojoj se udes dogodio.

Prvo telefonom kontaktirajte osiguravajuću kuću, kako bi vam dali informacije o potrebnoj dokumentaciji koju treba da podnesete, načinu podnošenja i slično.

Ako ste vi krivi u tom slučaju potrudite se da se sve završi Evropskim izveštajem o nezgoodi, osim, naravno, ukoliko ima povređenih ili je materijalna šteta velika. ukoliko dođe policija postoji verovatnoća da ćete dobiti i kaznu.

Što se tiče vozila iz Crne Gore, potpisan je sporazum o međusobnom poznavanju polisa obaveznog osiguranja između Srbije i Crne Gore.