/ Registracija motocikala

Registracija mopeda i motocikla na period kraći od 1 godine

Nov zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima predvideo je da se motocikli i mopedi mogu registrovati na period kraći od 1 godine.

Važna novina od 05.07.2021.

Prilikom vršenja tehničkog pregleda mopeda vrši se i provera brzine, mopedi ne smeju da idu brže od 45 km/h.

Ukoliko se moped kreće brzinom većom od 45 km/h vlasnici odlučuju da li žele da se promeni vrsta vozila u MOTOCIKLI ili će izvršiti neophodne prepravke kako bi se moped opet kretao brzinom do 45km/h

okvir-1
registracija-mopeda-4
okvir-levi
registracija-mopeda-3
/ REGISTRACIJA MOTOCIKALA

Minimalno vreme registracije je 30 dana

Tom prilikom se vrši tehnički pregled vozila, uplaćuju se takse (u celosti) i osiguranje srazmerno periodu korišćenja ali bez popusta odnosno bonusa na polisu osiguranja.

Za ova vozila tablice se menjaju nakon 1 godine od dana isteka registracije ukoliko se registracija u međuvremenu ne produži.