* PODATAK PREUZET SA SAJTA ABS

BROJ SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U SRBIJI

0 35697

2016

0 36461

2017

0 35815

2018

A ŠTA RADITI AKO SE VAMA TAKO NEŠTO DESI?

01

Prijavite nezgodu MUP-u i sačekajte dolazak službenog lica koje vrši uviđaj i iznesite sve okolnosti licu koje vrši uviđaj kako bi one mogle biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja odgovornosti za nastali udes

02
Razmenite podatke o imenu i prezimenu, adresi, broju telefona, registarskom broju, osiguravajućoj kući, broju polise i trajanju osiguranja sa drugim učesnicima u saobraćajnoj nezgodi
03
Ukoliko ima očevidaca obezbedite i njihove podatke radi eventualnog pozivanja.
04
Obratite se osiguravajućem društvu radi procene štete i određivanja postupka nadoknade štete.
05
Ukoliko se radi o manjoj šteti do 500.000 dinara možete popuniti i evropski izveštaj i u tom slučaju jedna strana mora priznati krivicu i ne morate prijavljivati nezgodu mupu.
06

U slučaju manjih šteta u kojima nema povređenih, naša preporuka je da se na licu mesta dogovorite o naknadi štete bez aktiviranja polise osiguranja.

ŠTA RADITI?

JOŠ PAR SAVETA U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE U INOSTRANSTVU

/01Ako vas je u stranoj zemlji udario državljanin te zemlje?

Obraćate se osiguravajućoj kući kod koje je on osiguran, a ako vas je udario državljanin druge zemlje (npr. turista isto kao i vi), obraćate se Birou zelene karte zemlje, u kojoj se udes dogodio.

/02Koga prvo kontaktirati?

Prvo telefonom kontaktirajte osiguravajuću kuću, kako bi vam dali informacije o potrebnoj dokumentaciji koju treba da podnesete, načinu podnošenja i slično.

/03Ako sam ja kriv/a?

Ako ste vi krivi u tom slučaju potrudite se da se sve završi Evropskim izveštajem o nezgoodi,
osim, naravno, ukoliko ima povređenih ili je materijalna šteta velika. Ukoliko dođe policija postoji verovatnoća da ćete dobiti i kaznu.

/04Vozila iz Crne Gore

Što se tiče vozila iz Crne Gore, potpisan je sporazum o međusobnom poznavanju polisa obaveznog osiguranja između Srbije i Crne Gore.
okvir-1
pomoc-na-putu-3